Łąki Łan...

Łan łubinów o odurzającym zapachu, łan traw przepięknych...

łan dzikich kwiatów i ziół wszelakich...łan falującego na wietrze zboża....lato!

dzikie łąkina łącekwiatuszkiskrzyp